Kaksi vuotta sitten hakiessani ensimmäistä kertaa VPJ pestiä lupasin olla käytettävissä myös jatkokausille sillä maailmaa ei parissa vuodessa valmiiksi saa. Olemm tehneet yhdessä jokaisen järjestön jäsenen ja toimihenkilöiden kanssa suunnattomasti työtä ja ei, maailmaa ei vieläkään tullut valmiiksi. Ehkä ei seuraavan muutaman vuodenkaan aikana mutta olen valmis tekemään sen eteen töitä, että yhteinen visiomme toteutuisi.

Olenkin ehdokuuden julkistamisen jälkeen olen saanut paljon positiivista palautetta ja tsemppiä, mikä vahvistaa tunnetta, että pystyn yhä auttamaan järjestöämme ja suomalaisia yrittäjiä eteenpäin. Ensimmäinen kysymys yleensä kuuluu, että "Miksi ihmeessä haluat tehdä jotain tällaista?" ja "Mitä sä sitten ajat siellä?" Tilanne on osaltani hiukan erilainen kuin viimeksi, että olen rakentanut polkua jo valmiiksi ja reitti eteenpäin on nyt huomattavasti selkeämpi kuin viimeksi.

Senpä vuoksi haluankin osaltani vastata näihin kysymyksiin. Oma startup -yritykseni on intohimoni ja elän siitä, että saan kehittää itse jotain uutta ja uskon vahvasti, että se kantaa hedelmää. Filosofialtani uskon, että oma tekeminen palkitsee mutta toisaalta koen myös, että voin antaa yhteisölle ja yhteiskunnallemme takaisin. Kovalle työlle vastapainona toimii järjestössä toiminta ja sitä kautta yrittäjän edunvalvonta. Jotenkin olen aina ajatellut, että minussa asuu keskimäärin suurempi yhteiskunnallinen vaikuttaja kuin useammassa yrittäjässä mutta olen huomannut, että se ei pidä paikkaansa. Kaikki yrittäjät vaikuttavat omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan enemmän kuin uskommekaan. Haluan antaa takaisin omalle yhteisölleni, sillä myös omalla yrittäjäurallani tällä järjestöllä on ollut ratkaiseva rooli.

Mitkä ovat minulle sitten tärkeitä asioita tai teemoja? Niistä seuraavassa.

Nuoret ja alkavat yrittäjät keskiöön

Suomi ja yhtälailla järjestömme on siinä pisteessä, että tarvitsemme entistä enemmän nuoria mukaan. Uskon, että meidän ainoa mahdollisuutemme on saada useammat nuoret innostumaan yrittämisestä. Tämä koskee järjestöä ja sen aktiiveja mutta ennen kaikkea meidän tulisi löytää keinoja motivoida nuoria entistä enemmän yrittäjiksi.

Esimerkiksi Yrittäjyyskasvatus on tärkeässä roolissa jokaisen nuoren urapolkua mietittäessä ja esimerkin näyttäminen nuorille on suuremmassa roolissa kuin uskommekaan. Tarvitsemme nuoria kaikenlaisten yritysten ohjaksiin, jotta muutos saadaan aikaan. Meillä on järjestönä mahdollisuus toimia ponnistuslautana ja turvaverkkona nuorille yrittäjyyteen. Startup -yrittäjyyden uusi nousu on tehnyt paljon hyvää mutta se ei vielä riitä. 

Nuorten silmissä olemme järjestönä myös suunnattoman brändihaasteen edessä! Miten järjestö palvelee ja puhuttelee yrittäjiä joilla yritys kulkee salkussa ja joiden liikkuvuus on helppoa? Tällä hetkellä ei paljon mitenkään.

Haluankin löytää tähän oikeat viestit ja se käytännön keinot, mitä meidän tulee tehdä, jotta myös esimerkiksi kasvuyrittäjät ja uudet juuri aloittaneet yrittäjät pystyvät kokemaan meidän hyödyllisiksi. Startup -ilmiö on uusi teknologian luoma erityisen suurella riskillä ja suurilla tavoitteilla kasvava yrittäjien ja yritysten joukko, joka eivät välttämättä jaa perinteisiä yrittäjyysarvoja. Minä, he ja me kaikki olemme kuitenkin kaikki yrittäjiä. Kysymys kuuluukin, miten puhuttelemme näitä yrittäjiä tulevaisuudessa?

Tavoite: Sain jo nostettua nuorten ja kasvuhalukkaiden yrittäjien roolia myös uudistettavassa strategiassa mutta tavoite on yhä kehittää toimintaa saada kasvatettua nuorten osuutta jäsenistöstämme kohti yhteistä 15% tavoitetta.

Rohkeasti lisää liiketoimintaa omista verkostoista

Haluan, että tulevaisuudessa järjestömme paras jäsenetu on oma verkostomme. Jokaisen yrittäjän ydinliiketoimintaa on luoda lisää liiketoimintaa. Digitaalisuus ja entistä nopeampi yhteiskunnan muutos luovat uusia haasteita jäsenyrittäjillemme ja meidän tulee auttaa heitä entistä enemmän. Meidän tulisi pystyä luomaan rakenteet järjestöömme, jossa vaalimme avointa bisneksen tekoa.

Kuulen paljon puhetta arvokkaista verkostoista ja siitä, miten järjestömme on yksi arvokkaimmista. Uskon, että meillä on kuitenkin paljon parannettavaa avoimuudessa ja uskalluksessa tehdä enemmän liiketoimintaa. Tällä puolella tehdään jo työtä paljon, mutta tekemistä vielä riittää. Onhan meidän tavoitteemme myös parantaa jäsenyrittäjiemme kasvumahdollisuuksia ja luoda heille arvoa. Vaikka järjestömme jäseniä onkin yritykset, Suomen Yrittäjät on ennen kaikkea Yrittäjien järjestö!

Tavoite: Yhteinen toimintamalli / alusta, jota jokainen yrittäjä voi hyödyntää liiketoimintansa tueksi riippumatta millä alueella toimii. Verkostoituminen on helpompaa myös toisten paikallistyhdistysten tasolla. Tavoittelen myös lisää yhteistyötä ulkoisten toimijoiden kanssa kuten esim. nuorkauppakamari.

Järjestötoiminta kehittyy

Halusimme tai emme maailma muuttuu ympärillämme. Olemme ottaneet järjestönä tärkeitä askeleita sen suhteen, että olemme yhtä mieltä siitä, että paikalleen emme voi jäädä. Ajattelen, että ennemminkin kuin kertarysäyksellä niin asioita muutetaan hallitusti, jotta voimme säilyttää omat vahvuutemme.

Olen viimeisen kahden vuoden aikana oppinut, että yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksillä ja aluejärjestöillä on hienosti toimivia malleja ympäri Suomen. Nämä tulee saada jäsenyrittäjien sekä koko yrittäjäkentän käyttöön. Uusia kehitysaskelia tulee ottaa rohkeasti mutta koko järjestön näkökulmasta myös avoimesti. Loppupeleissä yrittäjät päättävät itse mihin suuntaan järjestöä viedään.

Tavoite: Jatkan työtä tärkeiden kasvuyrittäijen sekä maahanmuuttajayrittäjien kanssa, jotta saisimme nostettua vaikuttavuutta näissä meille haastavissa kentissä.

Yrittäjyyden edellytykset Suomessa parempaan kuntoon

Maailma muuttuu ja Suomen kilpailukyvyn on pysyttävä mukana. Uusien yrittäjien ja uusien kasvavien yritysten tukeminen on tärkeää mutta emme voi vain luottaa siihen, että yrittäjät yksin hoitaisivat homman. Haasteena on, että uusien yritysten ei tarvitse välttämättä enää sijaita Suomessa vaikka ne olisivatkin perustettu Suomessa. Yritysten liikkuminen ja siirtyminen markkinalta toiselle on entistä helpompaa ja nopeampaa. Meidän on saatava yrittäjyyden edellytykset sellaiselle tasolle, että Suomalaiset yritykset haluavat pysyä Suomessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että emme voi unohtaa myöskään omistaja- ja sukupolvenvaihdosten helpottamista, sillä se on elinkeinorakenteemme yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista. Tähän voimme vaikuttaa mm. ihan puhtaalla neuvontatyöllä kuin myös esimerkiksi verotuksen kautta. Muut hyvät lääkkeet tähän kohtaan ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen kokeilukulttuuri. Esimerkiksi Virossa kokeillaan jatkuvasti toimivampia yhteiskunta ja talousmalleja - tarvitsemme Suomessa samanlaista tekemistä! Tätä tulisi aktiivisesti viedä enemmän edunvalvontatyöhön. Kysymys on enemmänkin vain siitä, mihin haluamme panostaa.

Tavoite: Tavata vähintään yhtä monta päättäjää kuin edelliselläkin kaudella. Saada edistettyä mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille työssäkäyville, saada lisää läpinäkyvyyttä järjestökenttään sekä edistää omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. 

Näiden tavoitteiden eteen minä olen valmis tekemään töitä! #jaakko2018

-J

Comment