Valmis tekemään töitä

Comment

Valmis tekemään töitä

Jokaiselta, joka pyrkii vastuutehtäviin missä tahansa järjestössä tulisi kysyä kysymys, oletko valmis tekemään pyyteettömästi töitä yhteisen tavoitteen eteen? Suomen Yrittäjien tapauksessa se voisi tarkoittaa, että kysymystä: “Oletko valmis tekemään töitä sen eteen, että Suomi olisi parempi maa yrittää ja oletko valmis antamaan aikaasi, osaamistasi ja verkostojasi yhteisen tavoitteen saavuttamisen eteen?”

Minulle vastaus oli tällä erää helppo sillä olen jo kahden vuoden ajan nähnyt oman kädenjäljen Suomen Yrittäjien toiminnassa sekä Suomalaisen yrittäjyyden muovautumisessa. Ensimmäisen kauden jälkeen yleisin kysymys onkin ollut se, että miten pystyn todistamaan, että olen valmis tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen?

Vaikkakin olen ihmisenä impulsiivinen ja pitkäsanainen olen samalla myös erittäin analyyttinen ja pitkäjänteisesti työtä tekevä. Tämän vuoksi halusin konkretisoida miltä viimeiset kaksi vuotta ovat minulle näyttäneet. Toki olen yrittäjä itsekkin ja toki teen paljon muutakin mutta antaa näiden lukujen kertoa, kuinka sitoutunut olen siihen tekemiseen

  • Yli 200 matkustuspäivää

  • Yli 130 hotellissa nukuttua yötä

  • Yli 100 yrittäjien tapahtumaa

  • 22 mediaosumaa / haastattelua

  • 13k yrittäjää omassa rakennetussa verkostossa

  • 88 Yrittäjien kokousta

  • 80 tavattua kansanedustajaa / päättäjää

  • Tuhansia kilometrejä matkustusta

  • Satoja tunteja yrittäjien eteen tehtyjä työtä

  • 1 poissaolo työvaliokunnasta tai hallituksesta

Minulla on perheen ja oman hyvinvoinnin ulkopuolella yksi asia, joka minua ajaa eteenpäin. Se on kasvu ja kasvun ennen kaikkea yrittäjyyden kautta. Tätä visiota tavoittelen kahdella tavalla, rakentamalla itse omaa liiketoimintaa ja muuttamalla maailmaa. Toinen minulle tärkeä tapa on rakentaa Suomesta sellainen paikka, jossa jokainen yrittäjä voi kasvaa tavalla, jonka hän itse katsoo parhaakseen. Minulla on motivaatiota, minulle on virtaa ja ennen kaikkea minulla on halu tehdä töitä yhteisen tavoitteemme eteen!

-J

Comment

Teema 3 - Järjestötoiminta kehittyy

Comment

Teema 3 - Järjestötoiminta kehittyy

Halusimme tai emme maailma muuttuu ympärillämme. Olemme ottaneet järjestönä tärkeitä askeleita sen suhteen, että olemme yhtä mieltä siitä, että paikalleen emme voi jäädä. Ajattelen, että ennemminkin kuin kertarysäyksellä niin asioita muutetaan hallitusti, jotta voimme säilyttää omat vahvuutemme.

Olen viimeisen kahden vuoden aikana oppinut, että yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksillä ja aluejärjestöillä on hienosti toimivia malleja ympäri Suomen. Nämä tulee saada jäsenyrittäjien sekä koko yrittäjäkentän käyttöön.

Vahvuutemme kolmiportaisena järjestönä tulee vaalia ja sen eteen tulee tehdä töitä jatkossakin, että paikallisuutemme säilyy. Paikallisesti teemme enemmän vaikuttamistyötä kuin mikään muu järjestö. Tämänpä vuoksi paikallisyhdistysten elinvoimasta huolehtiminen tulisi olla yksi tärkeimmistä tavoitteista järjetstöä uudistaessa.

Näen toisaalta myös, että meidän tulisi uskaltaa tarkastella omaa hallintoamme ja hallinnon rakennetta pitääksemme toimintamme tehokkaana. Uudistus valiokuntien ja johtoryhmien suhteen on mielestäni olleet hyvät, sillä se on selkeyttänyt toiminteiden roolia. Tätä ajattelua tulee jatkaa ja miettiä miten voisimme parantaa hallintomme tehokkuutta.

Uusia kehitysaskelia tulee ottaa rohkeasti mutta koko järjestön näkökulmasta myös avoimesti. Loppupeleissä yrittäjät päättävät itse mihin suuntaan järjestöä viedään.

Tavoite: Jatkan työtä tärkeiden kasvuyrittäijen sekä maahanmuuttajayrittäjien kanssa, jotta saisimme nostettua vaikuttavuutta näissä meille haastavissa kentissä. Tämän lisäksi aion käydä avointa keskustelua järjestön yhä kehittämiseksi myös tulevaisuudessa.

Comment

Teema 2 - Verkostomme on suurin vahvuutemme, hyödynnetään sitä!

Comment

Teema 2 - Verkostomme on suurin vahvuutemme, hyödynnetään sitä!

Haluan, että tulevaisuudessa järjestömme paras jäsenetu on oma verkostomme. Jokaisen yrittäjän ydinliiketoimintaa on luoda lisää liiketoimintaa. Digitaalisuus ja entistä nopeampi yhteiskunnan muutos luovat uusia haasteita jäsenyrittäjillemme ja meidän tulee auttaa heitä entistä enemmän. Meidän tulisi pystyä luomaan rakenteet järjestöömme, jossa vaalimme avointa bisneksen tekoa.

Haluan olla osaltani luomassa sellaista verkostoa, jossa keskustellaan avoimesti liiketoiminnasta ja haetaan apua ja tarjoajia liiketoimintamme ongelmiin avoimesti. Tällaisena voisi hyvin toimia vain jäsenille tarkoitettu etsi + tarjoa alusta. Vanhan Synergian seuraava askel.

Kuulen paljon puhetta arvokkaista verkostoista ja siitä, miten järjestömme on yksi arvokkaimmista. Uskon, että meillä on kuitenkin paljon parannettavaa avoimuudessa ja uskalluksessa tehdä enemmän liiketoimintaa.

Tällä puolella tehdään jo työtä paljon, mutta tekemistä vielä riittää. Onhan meidän tavoitteemme myös parantaa jäsenyrittäjiemme kasvumahdollisuuksia ja luoda heille arvoa. Vaikka järjestömme jäseniä onkin yritykset, Suomen Yrittäjät on ennen kaikkea Yrittäjien järjestö! Kukaan yrittäjistäkään ei tee liiketoimintaansa yksin. Jos ei muuta niin vähintään asiakkaat on myös yksinyrittäjällä - tämän vuoksi verkostot ovat tärkeitä eikä kenenkään tulisi yrittää yksin.

Tavoite: Yhteinen toimintamalli / alusta, jota jokainen yrittäjä voi hyödyntää liiketoimintansa tueksi riippumatta millä alueella toimii. Verkostoituminen on helpompaa myös toisten paikallistyhdistysten ja alueiden välillä. Tavoittelen myös lisää yhteistyötä ulkoisten toimijoiden kanssa kuten esim. nuorkauppakamari, joka on käytännössä kokonaan hyödyntämättä.

-J


Comment

Teema 1 - Nuoret yrittäjät ovat tulevaisuus

Comment

Teema 1 - Nuoret yrittäjät ovat tulevaisuus

Helpottaakseni asioiden sulattamista, teen jokaisesta teema alueesta pienen valmiiksi pureskellun noston. Näin teemoihin on helpompi päästä sisälle. Näissä lyhyissä nostoissa pyrin tuomaan esille miksi teema on tärkeä ja miksi siihen pitäisi panostaa.

Suomi ja yhtälailla järjestömme on siinä pisteessä, että tarvitsemme entistä enemmän nuoria mukaan. Uskon, että meidän ainoa mahdollisuutemme on saada useammat nuoret innostumaan yrittämisestä. Tämä koskee järjestöä ja sen aktiiveja mutta ennen kaikkea meidän tulisi löytää keinoja motivoida nuoria entistä enemmän yrittäjiksi.

Esimerkiksi Yrittäjyyskasvatus on tärkeässä roolissa jokaisen nuoren urapolkua mietittäessä ja esimerkin näyttäminen nuorille on suuremmassa roolissa kuin uskommekaan. Tarvitsemme nuoria kaikenlaisten yritysten ohjaksiin, jotta muutos saadaan aikaan. Meillä on järjestönä mahdollisuus toimia ponnistuslautana ja turvaverkkona nuorille yrittäjyyteen. Startup -yrittäjyyden uusi nousu on tehnyt paljon hyvää mutta se ei vielä riitä. Meidän tulee raivata tietä myös perinteisimmillä aloilla.

Nuorten silmissä olemme järjestönä myös suunnattoman brändihaasteen edessä! Miten järjestö palvelee ja puhuttelee yrittäjiä joilla yritys kulkee salkussa ja joiden liikkuvuus on helppoa? Tällä hetkellä ei paljon mitenkään.

Haluankin löytää tähän oikeat viestit ja se käytännön keinot, mitä meidän tulee tehdä, jotta myös esimerkiksi kasvuyrittäjät ja uudet juuri aloittaneet yrittäjät pystyvät kokemaan meidän hyödyllisiksi.

Olemme tehneet viimeisen kahden vuoden aikana jo hyvää työtä sen suhteen, että olemme perustaneet kasvavan ja jo lyhyessä ajassa erittäin aktiivisen kasvuyrittäjien verkoston SY:n sisälle, joka vie kasvuyrityskentään viestiä meistä sekä kuuntelee sitä takaisin. Tehtävämme on ennen kaikkea olla kaikkien yrittäjien edunvalvoja.

Startup -ilmiö on uusi teknologian luoma erityisen suurella riskillä ja suurilla tavoitteilla kasvava yrittäjien ja yritysten joukko, joka eivät välttämättä jaa perinteisiä yrittäjyysarvoja. Minä, he ja me kaikki olemme kuitenkin kaikki yrittäjiä. Kysymys kuuluukin, miten puhuttelemme näitä yrittäjiä tulevaisuudessa?

Tavoite: Sain jo nostettua nuorten ja kasvuhalukkaiden yrittäjien roolia myös uudistettavassa strategiassa mutta tavoite on yhä kehittää toimintaa saada kasvatettua nuorten osuutta jäsenistöstämme kohti yhteistä 15% tavoitetta - Jäsentemme keski-iän nousu pysähtyy!

Comment

Teemani seuraavalle kahdelle vuodelle

Comment

Teemani seuraavalle kahdelle vuodelle

Kaksi vuotta sitten hakiessani ensimmäistä kertaa VPJ pestiä lupasin olla käytettävissä myös jatkokausille sillä maailmaa ei parissa vuodessa valmiiksi saa. Olemm tehneet yhdessä jokaisen järjestön jäsenen ja toimihenkilöiden kanssa suunnattomasti työtä ja ei, maailmaa ei vieläkään tullut valmiiksi. Ehkä ei seuraavan muutaman vuodenkaan aikana mutta olen valmis tekemään sen eteen töitä, että yhteinen visiomme toteutuisi.

Olenkin ehdokuuden julkistamisen jälkeen olen saanut paljon positiivista palautetta ja tsemppiä, mikä vahvistaa tunnetta, että pystyn yhä auttamaan järjestöämme ja suomalaisia yrittäjiä eteenpäin. Ensimmäinen kysymys yleensä kuuluu, että "Miksi ihmeessä haluat tehdä jotain tällaista?" ja "Mitä sä sitten ajat siellä?" Tilanne on osaltani hiukan erilainen kuin viimeksi, että olen rakentanut polkua jo valmiiksi ja reitti eteenpäin on nyt huomattavasti selkeämpi kuin viimeksi.

Senpä vuoksi haluankin osaltani vastata näihin kysymyksiin. Oma startup -yritykseni on intohimoni ja elän siitä, että saan kehittää itse jotain uutta ja uskon vahvasti, että se kantaa hedelmää. Filosofialtani uskon, että oma tekeminen palkitsee mutta toisaalta koen myös, että voin antaa yhteisölle ja yhteiskunnallemme takaisin. Kovalle työlle vastapainona toimii järjestössä toiminta ja sitä kautta yrittäjän edunvalvonta. Jotenkin olen aina ajatellut, että minussa asuu keskimäärin suurempi yhteiskunnallinen vaikuttaja kuin useammassa yrittäjässä mutta olen huomannut, että se ei pidä paikkaansa. Kaikki yrittäjät vaikuttavat omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan enemmän kuin uskommekaan. Haluan antaa takaisin omalle yhteisölleni, sillä myös omalla yrittäjäurallani tällä järjestöllä on ollut ratkaiseva rooli.

Mitkä ovat minulle sitten tärkeitä asioita tai teemoja? Niistä seuraavassa.

Nuoret ja alkavat yrittäjät keskiöön

Suomi ja yhtälailla järjestömme on siinä pisteessä, että tarvitsemme entistä enemmän nuoria mukaan. Uskon, että meidän ainoa mahdollisuutemme on saada useammat nuoret innostumaan yrittämisestä. Tämä koskee järjestöä ja sen aktiiveja mutta ennen kaikkea meidän tulisi löytää keinoja motivoida nuoria entistä enemmän yrittäjiksi.

Esimerkiksi Yrittäjyyskasvatus on tärkeässä roolissa jokaisen nuoren urapolkua mietittäessä ja esimerkin näyttäminen nuorille on suuremmassa roolissa kuin uskommekaan. Tarvitsemme nuoria kaikenlaisten yritysten ohjaksiin, jotta muutos saadaan aikaan. Meillä on järjestönä mahdollisuus toimia ponnistuslautana ja turvaverkkona nuorille yrittäjyyteen. Startup -yrittäjyyden uusi nousu on tehnyt paljon hyvää mutta se ei vielä riitä. 

Nuorten silmissä olemme järjestönä myös suunnattoman brändihaasteen edessä! Miten järjestö palvelee ja puhuttelee yrittäjiä joilla yritys kulkee salkussa ja joiden liikkuvuus on helppoa? Tällä hetkellä ei paljon mitenkään.

Haluankin löytää tähän oikeat viestit ja se käytännön keinot, mitä meidän tulee tehdä, jotta myös esimerkiksi kasvuyrittäjät ja uudet juuri aloittaneet yrittäjät pystyvät kokemaan meidän hyödyllisiksi. Startup -ilmiö on uusi teknologian luoma erityisen suurella riskillä ja suurilla tavoitteilla kasvava yrittäjien ja yritysten joukko, joka eivät välttämättä jaa perinteisiä yrittäjyysarvoja. Minä, he ja me kaikki olemme kuitenkin kaikki yrittäjiä. Kysymys kuuluukin, miten puhuttelemme näitä yrittäjiä tulevaisuudessa?

Tavoite: Sain jo nostettua nuorten ja kasvuhalukkaiden yrittäjien roolia myös uudistettavassa strategiassa mutta tavoite on yhä kehittää toimintaa saada kasvatettua nuorten osuutta jäsenistöstämme kohti yhteistä 15% tavoitetta.

Rohkeasti lisää liiketoimintaa omista verkostoista

Haluan, että tulevaisuudessa järjestömme paras jäsenetu on oma verkostomme. Jokaisen yrittäjän ydinliiketoimintaa on luoda lisää liiketoimintaa. Digitaalisuus ja entistä nopeampi yhteiskunnan muutos luovat uusia haasteita jäsenyrittäjillemme ja meidän tulee auttaa heitä entistä enemmän. Meidän tulisi pystyä luomaan rakenteet järjestöömme, jossa vaalimme avointa bisneksen tekoa.

Kuulen paljon puhetta arvokkaista verkostoista ja siitä, miten järjestömme on yksi arvokkaimmista. Uskon, että meillä on kuitenkin paljon parannettavaa avoimuudessa ja uskalluksessa tehdä enemmän liiketoimintaa. Tällä puolella tehdään jo työtä paljon, mutta tekemistä vielä riittää. Onhan meidän tavoitteemme myös parantaa jäsenyrittäjiemme kasvumahdollisuuksia ja luoda heille arvoa. Vaikka järjestömme jäseniä onkin yritykset, Suomen Yrittäjät on ennen kaikkea Yrittäjien järjestö!

Tavoite: Yhteinen toimintamalli / alusta, jota jokainen yrittäjä voi hyödyntää liiketoimintansa tueksi riippumatta millä alueella toimii. Verkostoituminen on helpompaa myös toisten paikallistyhdistysten tasolla. Tavoittelen myös lisää yhteistyötä ulkoisten toimijoiden kanssa kuten esim. nuorkauppakamari.

Järjestötoiminta kehittyy

Halusimme tai emme maailma muuttuu ympärillämme. Olemme ottaneet järjestönä tärkeitä askeleita sen suhteen, että olemme yhtä mieltä siitä, että paikalleen emme voi jäädä. Ajattelen, että ennemminkin kuin kertarysäyksellä niin asioita muutetaan hallitusti, jotta voimme säilyttää omat vahvuutemme.

Olen viimeisen kahden vuoden aikana oppinut, että yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksillä ja aluejärjestöillä on hienosti toimivia malleja ympäri Suomen. Nämä tulee saada jäsenyrittäjien sekä koko yrittäjäkentän käyttöön. Uusia kehitysaskelia tulee ottaa rohkeasti mutta koko järjestön näkökulmasta myös avoimesti. Loppupeleissä yrittäjät päättävät itse mihin suuntaan järjestöä viedään.

Tavoite: Jatkan työtä tärkeiden kasvuyrittäijen sekä maahanmuuttajayrittäjien kanssa, jotta saisimme nostettua vaikuttavuutta näissä meille haastavissa kentissä.

Yrittäjyyden edellytykset Suomessa parempaan kuntoon

Maailma muuttuu ja Suomen kilpailukyvyn on pysyttävä mukana. Uusien yrittäjien ja uusien kasvavien yritysten tukeminen on tärkeää mutta emme voi vain luottaa siihen, että yrittäjät yksin hoitaisivat homman. Haasteena on, että uusien yritysten ei tarvitse välttämättä enää sijaita Suomessa vaikka ne olisivatkin perustettu Suomessa. Yritysten liikkuminen ja siirtyminen markkinalta toiselle on entistä helpompaa ja nopeampaa. Meidän on saatava yrittäjyyden edellytykset sellaiselle tasolle, että Suomalaiset yritykset haluavat pysyä Suomessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että emme voi unohtaa myöskään omistaja- ja sukupolvenvaihdosten helpottamista, sillä se on elinkeinorakenteemme yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista. Tähän voimme vaikuttaa mm. ihan puhtaalla neuvontatyöllä kuin myös esimerkiksi verotuksen kautta. Muut hyvät lääkkeet tähän kohtaan ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen kokeilukulttuuri. Esimerkiksi Virossa kokeillaan jatkuvasti toimivampia yhteiskunta ja talousmalleja - tarvitsemme Suomessa samanlaista tekemistä! Tätä tulisi aktiivisesti viedä enemmän edunvalvontatyöhön. Kysymys on enemmänkin vain siitä, mihin haluamme panostaa.

Tavoite: Tavata vähintään yhtä monta päättäjää kuin edelliselläkin kaudella. Saada edistettyä mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille työssäkäyville, saada lisää läpinäkyvyyttä järjestökenttään sekä edistää omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. 

Näiden tavoitteiden eteen minä olen valmis tekemään töitä! #jaakko2018

-J

Comment

Suomen kovimmat asiakaskokemuksen ammattilaiset

1 Comment

Suomen kovimmat asiakaskokemuksen ammattilaiset

Voiko kuka tahansa olla asiakaskokemuksen ammattilainen? Tässä listattuna Suomen kovimmat asiakaskokemuksen ammattilaiset!

Asiakaskokemuksesta on Suomessakin päässyt syntymään sellainen muotisana, että Linkedinin mukaan meillä on jo tuhansia ja tuhansia "Asiakaskokemuksen ammattilaisia". Mutta kun tarkastelemme tarkemmin heidän työhistoriaansa, taustaansa sekä osaamistaan, ovatkin he erikoistuneet voimakkaasti johonkin markkinoinnin osa-alueeseen tai vaikka vain asiakaspalveluun. Ja älkää ymmärtäkö väärin, nämä ovat tärkeitä osa-alueita asiakaskokemuksen sisällä mutta se, että osaat hyvin viestintää, markkinointia tai asiakaspalvelua, ei anna sinulle vielä titteliä asiakaskokemuksen ammattilainen. Yleensä näissä tapauksissa katsontakanta onkin liian suppea ja isoa kuvaa ei nähdä. Esimerkiksi keskitytään puhtaasti asiakaspalveluun ja nähdään pelkästään se asiakaskokemuksena.

Toki seuraavaksi tuleekin kysymys, että mitä sitten on asiakaskokemus ja miten sen osaajat voitaisi määritellä? Asiakaskokemus on iso kokonaisuus ja sen sisällä monta eri osa-aluetta mutta näitä ammattilaisia yhdistää kuitenkin näkemys ja osaaminen kokonaisuudesta sekä oman spesifin osa-alueen osaaminen. Tähän kombinaatioon liitetään myös yleensä vahva teoreettinen tieto sekä vuosien oma käytännön työ. Tämä tekeekin asiasta hiukan monimutkaisemman sillä juuri asiakaskokemusta ei pysty opiskelemaan koulussa (muutamin poikkeuksin, palataan tähän).

Minulta usein kysytään, ketkä ovat Suomessa niitä aitoja asiakaskokemuksen ammattilaisia ja huomasin, että itsekään en osannut siihen suorilta käsin vastata. Mutta tuumasta toimeen ja porukkaa kasaamaan. Tämä lista koostuu kovista tekijöistä, jotka ovat jääneet minun tutkaani. Mikäli sinä et ole siellä ja koet, että pitäisi... No, varmaan omaa markkinointia kannattaa tsempata, sillä et ole tutkaan osunut. Lista koostuu myös lähtökohtaisesti asiantuntijoista eikä niinkään korporaatioiden sisällä toimivista yhden spesifin osa-alueen tekijöistä. Here we go!

 

0 (1).png

Kari Korkiakoski

Kari luotsaa konsulttiyhtiö Futurelabia ja ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Asiakkaan aikakausi ja Ylivoimainen asiakaskokemus. Heidän portfolionsa osaamisessa on laaja ja voisi sanoa, että kokonaisuuden kulmasta hän on asiakaskokemuksen generalisti ja pyrkii luomaan yrityksille lisää kilpailuetua asiakaskokemuksen avulla. - https://www.linkedin.com/in/karikorkiakoski/

 

 

Näyttökuva 2018-9-2 kello 17.17.02.png

Kristian Stolt

Jos yllä oleva herra on konsultti niin Kristian on kaukana siitä. Hänet tuntien voin helposti sanoa, että Kristian on Suomen kovin asiakaskokemuksen käytännön toteuttaja. Feedbacklyllä Customer Success-roolissa toimiva asiakaskokemuksen mittaamisen ja kehittämisen asiantuntija, joka eritoten määrittelee, mittaa ja kehittää Customer Journey-konseptia yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Ennen bleiserin vaihtamista startup huppariin toimi rahoitusalalla henkilöasiakasmyynnissä sekä asiakaskokemuksen kehittämisessä asiakasrajapinnassa. Ollut myös mukana perustamassa ja kehittämässä porvoolaista ohjelmistoyritystä jossa vaikuttaa edelleen taustajoukoissa. - https://www.linkedin.com/in/kristian-stolt-04559a52/

 

 

23.png

Tomas Falk

Teemasta toiseen ja kohti teoreettista pohjaa. Tomas on yksi harvoista aidoista Suomalaisista asiakaskokemuksen teoreetikoista. Hänellä on vahva pohja ison kuvan hahmotamiseen ja vahva kokemus myös työstä yrityksien kanssa. Hän katsoo asiakaskokemusta moni- ja omnikanavan kulmasta sekä asiakkaiden motiivien ja engagementin vaikutusten näkökulmasta. Tomas on yksi niistä, jotka pitävät huolen siitä, että joku voi opiskella myös asiakaskokemusta koulussa! https://www.linkedin.com/in/tomas-falk-2882511/

 

 

Janne Gylling

Asiakaskokemus ei olisi mitään ilman käyttäjä-/käyttökokemusta. Tässä kuvioihin astuu Janne. Hän on suunnitellut lukemattomia käyttöliittymiä mutta myös asiakaskokemusten kokonaisuuksia ja kutsuu itseään konseptisuunnittelijaksi. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa kirjaa Viiden tähden asiakaskokemus. https://www.linkedin.com/in/jannegylling/

 

 

Nimetön.png

Perttu Ahvenainen

Perttu on Jannen "Partner in crime" yhtenä Viiden tähden asiakaskokemuksen kirjoittajana. Hän suuntautuu omien sanojensa mukaisesti luomaan parempia "työpäiväkokemuksia" erityisesti teknologiayhtiönsä Taitorin kautta mutta tiedän hyvin, että hän myös loistaa asiakkaan matkan suunnittelussa ja ison kuvan suunnittelussa. Perttu katsoo asiakaskokemusta myös digitalisaation kulmasta ja siitä miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää parempien asiakaskokemusten luonnoissa. https://www.linkedin.com/in/perttuahvenainen/

 

0 (2).png

Sirte Pihlaja

Tullaan taas kategoriasta toiseen. Sirte on myös pitkän linjan tekijä asiakaskokemuksen kehittämisessä Suomessa. Hän pyörittää konsulttiyhtiö Shirutea ja on tuonut Suomeen CXPA yhdistyksen asiakaskokemuksen ammattilaisten verkoston ja on yhä tuon verkoston toiminnanjohtaja. https://www.linkedin.com/in/sirte

 
jaakko full res-2 2.png

Allekirjoittanut

Toki kun tälle linjalle lähdetään niin hyvä kertoa myös mikä oma tausta on. Itse katson asiakaskokemusta voimakkaasti asiakkaan matkan optimoinnin näkökulmasta. Mikäli matka ei ole kunnossa, on yhtään osasta vaikea kehittää. Toinen voimamakas kulma, joka sitoutuu tuohon asiakkaan matkaan on moni- ja omnikanavaisuus ja sen mittaaminen. Olen Feedbacklyn perustaja, joten asiakaskokemuksen mittaaminen ja sen teknologiat on lähellä sydäntä. Kolmanneksi olen erikoistunut siihen, miten asiakaskokemuksen avulla tehdään mitattavaa myyntiä, fyrkkaa, massia, lisää viivan alle, tikka masalaa, hyffee jne. You got the point.

Katson asiaa myös vahvasti yrittäjän silmin, joten osaan asettaa konseptin myös pienempään mittakaavaan eikä aina tarvita korporaatiokoneistoa taustalle. Minut on myös valittu maailman kovimpien alle kolmekymppisten asiakaskokemuksen ammattilaisten listalle ja ryhmään. Kysy lisää minulta kai kenellä tahansa yllä olevalta ammattilaiselta niin varmasti saat apua.


 

Se, että osaat markkinointia ei tee sinusta asiakaskokemuksen ammattilaista. Mutta se, että osaat markkinoida siten, että saat hyödynnettyä hyvän ja onnistuneen asiakaskokemuksen edut ja hyödyt sekä ymmärrät miksi näin käy - se vaikka voikin!

Jos tuli mieleen lisäksi muita pro tyyppejä mieleen kuka olisi ansainnut paikkansa listalla, iske kommentteihin!

ps. kuvat on Linkedin kuvia, joten niistäkään on turha ruikuttaa!

Toivottavasti tämä auttoi kaikkia kyselyijöitä!

-J

1 Comment

Tavoittelen jatkoa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana

Comment

Tavoittelen jatkoa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana

Varsinais-Suomen Yrittäjät esittävät minua Jaakko Männistöä toiselle kaudelle Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Turussa 19. lokakuuta 2018. 

Tavoitteenani on ja koko edellisen kaksivuotiskauden ollut, parantaa erityisesti nuorten yrittäjien asemaa niin järjestössä kuin markkinoilla. Hän haluaa työskennellä myös kasvattaakseen Suomen Yrittäjien vaikuttavuutta nuorten- sekä kasvuyritysten keskuudessa.

On ollut hienoa huomata miten paljon olen päässyt vaikuttamaan omalla työlläni. Olen mm. aloittanut kasvuyrittäjä- sekä maahanmuuttajayrittäjäverkoston toiminnan yhdessä muun johdon kanssa, kertoo Männistö. 

Olen viimeisen kahden vuoden aikana oppinut, että yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksillä ja aluejärjestöillä on hienosti toimivia malleja ympäri Suomen. Nämä tulee saada jäsenyrittäjien sekä koko yrittäjäkentän käyttöön, hän jatkaa.

Minun haaveeni ja tavoitteeni on yksinkertaisesti se, että Suomi on maailman paras maa yrittää. Emm ole kaukana mutta töitä on reilusti tehtävänä. Tavoite saavutetaan mielestäni kahdella työkalulla. Ensimmäinen on luonnollisesti tehokas ja jatkuva edunvalvotatyö sekä vaikuttaminen. Toinen asia on yhteisön, verkoston ja itse yrittäjien tukeminen ja heidän kanssa työskenteleminen. Homma toimii nimittäin niin, että jokainen yrittäjä toteuttaessaan omaa unelmaa muovaa tätä maata ja kansantaloutta enemmän oikeaan suuntaan.

Tätä haluan olla tukemassa ja niistä esimerkkeinä onkin jo nuo mainitsemani nuorten yrittäjien, kasvuyrittäjien ja maahanmuuttajayrittäjien eteen tehty työ!

Paloa riittää, joten enemmän kuin mielelläni jatkan seuraavankin kauden Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.

Uutinen täällä: http://bit.ly/2MAlJyN

Kiitos.

-J

 

Comment

Yrittäjien oma facebook ryhmä goes live!

Comment

Yrittäjien oma facebook ryhmä goes live!

Asiat menee hassususti eteenpäin kun on aikaa miettiä asioita ja päätä saa vähän lepuuttaa.

Tämä on kesäloman toinen tuotos aloitatriathlon.com lisäksi. Yhteisömme on kasvanut vuoden aikana sellaisiin mittoihin, että oli aika ottaa seuraavat askeleet kohti ihan aikuisten oikeaa juttua. Se mitä juttua, on vieläkin hiukan pimennossa. Askel on kuitenkin suuri ja uskon, että oikeaan suuntaan. 

Yrittäjien facebook ryhmä on saanut oman blogin. Ajatus on se, että blogi kerää yhteen ryhmän sisältöjä joista voidaan myös ryhmässä keskustella. Näin saadaan keskusteluun ulottuvuutta ja syvyyttä.

On ollut mahtava päästä rakentamaan näin mahtavaa yhteisöä ja uskon, että sama meno jatkuu. Reilun vuoden mittainen tie ei vielä ole ollut pitkä mutta uskon, että jatkossa tie on vielä entistä pidempi ja mahtavampi - vain positiiviessa mielessä.  FB yrittäjät goes live täällä --> www.fbyrittajat.com 

Happy Trails!

-J

Comment

Kesäloman tulos - aloitatriathlon.com

Comment

Kesäloman tulos - aloitatriathlon.com

Kesälomakriisi. Jotain tarttis tehdä. Jotain järkevää mutta semmosta joka palauttaa. Semmosta joka saa ajatukset pois töistä ja kaikesta arjen hulinasta. No rehellisesti sanottuna en siinä ihan 100% onnistunut mutta omasta mielestäni voin kuitenkin antaa itselleni vähän krediittiä. 

Sain aikaan jotain muutakin kuin pelkästään sohvalla makaamista. Kaikki tietää, että liikkua pitäisi enemmän - ei vaan jaksa. On arki ja kiire. On työt ja kaikki muut ja rahaakaan ei ole tapeeksi. No, taisi olla tiistai ilta kun söin dinneriksi ison lautasellisen kanapastaa.

Olimme keskutelleet tästä "jotain pitäisi tehdä" asiasta jo useamman kerran. Siinä samassa kun podin ähkyäni, Mirva totesi "Aletaanko reenaamaan maratonille?". Johon suoraan vastasin, että "Ei helkutissa, inhoan juoksemista! Miten olisi uinti, jos alettaisi uimaan?" Tätä vastausta hän ei kuitenkaan sulattanut, joten pyrin etsimään sopuratkaisun. Mietin ja mietin ja mietin, että mikä olisi jotain siltä väliltä - siinäpä se! "Aloitetaan Triathlon!" Mirva totesi!

Itsemme tuntien jotain tarttis tehdä. Niinpä ennen kuin huomasimmekaan olimme ilmoittautuneet ensimmäiseen triathlonkisaamme. Tämä on luonnollista, sillä ilman tavoitteita meitä on vaikea saada minnekään. Ja koska kaikki pitää vetää yli myös innostuksen puolesta aloimme opiskelemaan ja tutkimaan aihetta - miten aloittaa triathlon? Lopputulos oli se, että emme kovinkaan helposti löytänyt tietoa tämän mystisen lajin saloista selitettynä siten, että olisin saanut tarpeelliset perustiedot omalla kielelläni ja juuri aloittelijoille suunnattuna. Niin syntyi Aloitatriathlon.fi - koska aina voi vetää överimmäksi. 

Saapa nähdä, tuleeko minusta (kummastakaan meistä) koskaan "triathlonistia" - jääkööt se jokaisen itselle arvioitavaksi.

Koko setti löytyy täältä ja artikkelit saapuvat loppukesän aikana kun muutama triathlon on alla ja on jotain kerrottavaa! https://www.aloitatriathlon.com/

-J

Comment

Miten hallitsen asiakaskokemusta? - ilmainen asiakkaanmatka pohja

Comment

Miten hallitsen asiakaskokemusta? - ilmainen asiakkaanmatka pohja

Olen jo pitkään puhunut asiakkaan matkan analysoinnista ja sen ymmärtämisen tärkeydestä. Törmäsin kuitenkin aika usein siihen, että konkretia puuttui ja liikkeelle lähtö tuntui asiakkaille ja jopa itsellekin melko työläältä.

Tästä lähti ajatus liikkeelle, että tarvitsemme jonkin työkalun helpottamaan tätä työtä. Kyllä - Feedbackly hoitaa myös tätä tehtävää mutta se on keskittynyt enemmän tuon rakennetun asiakkaan matkan kehittämiseen. Tämänpä vuoksi tarvittiin vielä yksi pieni palanen siihen, että päästään alkuun. Helpoiten pääsisimme liikkeelle ihan excelillä. Niinpä sellainen toteutettiin.

Pohjaa käyttämällä, liikkeelle lähtö on helpompaa, nopeampaa ja pidät huolen siitä, että olet huomioinut tärkeimmät seikat asiakaskokemuksesi kehittämisessä. 

Linkattiin tuo asiakkaan matkan rakentamiseen tarkoitettu pohja Feedbacklyn sivuille tänne.

Tsemppiä kokemusten kehittämiseen!

-J

Linkki: http://blog.feedbackly.com/free-template-download-our-free-customer-journey-map-template/

Comment